Курсове по счетоводство

КУРС “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Ако вече работите по специалността, но нямате документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на изпит за придобиване на професионална квалификация.

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Форма на обучение:
Индивидуална, дистанционна
Срок на обучението: подготовка за Държавен изпит.

Цена: – 350 лв.

Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“ и лицензирана база за практическите занятия.