Започнете стъпка по стъпка:

Запишете оперативно счетоводство за начинаещи, придобийте знания и умения как да водите текущото счетоводство и да приключвате финансовата година.

Ние Ви предлагаме пълен лекционен материал, качен на нашата платформа, който Вие можете да четете в удобно за Вас време.
Фокусът на присъствената част с преподавател е практиката. Ще решавате задачи и практически казуси, които ще бъдат разисквани както с лектора, така и с останалите участници в курса.