На какво ще се научите:

• изграждате и администрирате компютърна мрежа; 
• поддържате и актуализирате системния и потребителски софтуер; 
• осъществявате мониторинг на хардуера и своевременен ъпгрейд; 
• ползвате с лекота компютърния английски език
• ще знаете основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с другите области на бизнеса;ще владеете и ще можете професионално да използвате съвременните информационни технологии; 
• ще можете да програмирате и създавате интерактивен WEB дизайн 
• осъществявате задълбочени анализи и да разкривате нови пазарни ниши на фирмата 
• ще знаете и спазвате нормите за професионална етика, естетика и морал на съвременния компютърен специалист.

   По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели. (Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.) Така се създава една непрекъсната дискусия в сферата на малкия и среден бизнес в България, раждат се идеи и се обсъждат възможните пътища за реализацията им.