Тази професия Ви позволява: 
• Както да създадете и ръководите своя собствена фирма, така и да бъдете ръководител на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работите като специалисти в големи компании; 
• Да работите в екип, да изявявате лидерските си умения, да опознаете пазара, да рекламирате успешно и да управлявате финансите си, като използвате съвременни технологични средства и нови информационни продукти; 

Специалността е насочена към хора, желаещи да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на икономиката, които са току-що завършили средното си образование и към вече утвърдили се, работещи хора, защото формата на обучение – задочнаиндивидуална и дистанционна насърчава съчетаването на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – битови и професионални.