Иком Интелект  чрез своите учебни методи и екип от професионалисти ще съчетае вашия талант и знания с теория и практика в областта на дизайна.

Това включва:

 Оформяне и създаване на различни художествени и медийни продукти. Подготовка на компетентни висококвалифицирани специалисти, които творят в динамичната среда на медийния и графичен дизайн. 

Знания за художествения процес, графичното и пространственото оформление на интериора и екстериора. Планиран и проектиране на интериорни решения по задание.