Център за професионално обучение „Иком интелект – Хасково“ e част от веригата колежи и професионални центрове „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ“ в страната. Дългогодишният ни 24-годишен опит в областта на колежанското образование и професионалната подготовката е солидна основа, върху която градим нашата дейност за качествено и съвременно обучение.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.