За студентите от специалностите Графичен дизайн и Интериорен дизайн продължаващото обучение по бакалавърски програми е в следните направления:

  1. Графичен дизайн – продължават още 3 години (5 семестъра) в Нов български университет, обучението е в София.
  2. Интериорен дизайн – продължават още 3 години (5 семестъра) в Нов български университет, обучението е в София.