За студентите от специалностите Графичен дизайн и Интериорен дизайн продължаващото обучение по бакалавърски програми е в следните направления:

  1. Графичен дизайн – продължават още 3 години (5 семестъра) в Нов български университет, обучението е в София.
  2. Интериорен дизайн – продължават още 3 години (5 семестъра) в Нов български университет, обучението е в София.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.