За студентите от специалност Предприемачество и мениджмънт продължаващото обучение по бакалавърски програми е в следните направления:

  1. Финанси – общо 4 г. – две дипломи
  2. Бизнес администрация – общо 4 г. – две дипломи

* При допълнителен семестър Счетоводство в колежа, продължаващото обучение е:

  1. Счетоводство и контрол – общо 4 г. три дипломи

*При допълнителен семестър Хотелиерство или Пътувания, туризъм и свободно време, продължаващото обучение е:

  1. Мениджмънт в туризма – общо 4 г. – три дипломи

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.