За студентите от специалност Системно програмиране продължаващото обучение по бакалавърски програми е в следните направления:

  1. Информатика и компютърни науки –  продължавате още 2 години (4 семестъра) по бакалавърската програма  към Бургаския свободен университет, обучението е в Хасково
  2. Софтуерно инженерство –  продължавате още 2 години (4 семестъра) по бакалавърската програма  към Бургаския свободен университет, обучението е в Хасково