Важно за някои от професиите:

 • Оперативен счетоводител
 • Програмист
 • Данъчен и митнически посредник, ІІІ кв.ст.
 • Графичен дизайнер
 • Хотелиер, ІІІ кв.ст.

Ако се включите в обучението  в ЦПО „Иком интелект – Хасково“ по  някоя от гореизброените професии Ви се предоставя възможност да продължите обучението си още 1 семестър в Колеж „Иком интелект “ в Хасково за получаване на ІV кв.степен. Колежанската степен Ви дава право да продължите още две години във ВУЗ, с които „Иком интелект“ има договори за продължаващо обучение и за придобиване на Бакалавърска степен.

За допълнителна информация или при въпроси

Пишете ни тук!

Програмата „Аз мога повече“, част от която включва обучение чрез ваучери за работещи хора, стартира от месец септември 2016 г.

В новия й формат се предвиждат някои съществени промени, за които можете да научете от следния видео материал.

Новите условия за ваучерното обучение за работещи:

 • приоритетно ваучери ще получават хора със средно и основно образование;
 • кандидатстването може да бъде на място в Бюрото по труда във Вашия град или по електронен път като се влезе в платформата на сайта на Агенцията по затостта.
 • Обадете ни се или ни пишете, или заповядайте на място в нашия център за да Ви дадем подробна информация и да Ви съдействаме за да се включите в програмата.

Как може да се включите в програмата за обучение с ваучери
Всеки кандидат има право да подаде документи за получаване на ваучери за две различни обучения – едно за повишаване на ключова компетентност (езиково обучение или информационни технологии) и едно за повишаване или придобиване на нова професионална квалификация. Кандидатства се в районното “Бюро по труда” по местоживеене (адрес по л. к.) или по месторабота (адрес на фирмата). Така, че ако кандидата работи например в Хасково, а е от Димитровград, може да подаде документи в Хасково, използвайки опцията по месторабота. При повече от 1 служител, желаещи да кандидатстват за ваучери, от една фирма, може да се упълномощи едно лице, което да занесе в съответното БТ документите на всички желаещи да се включат.

Стъпките за записването ви започват с избор на обучения от списъка на курсовете в ЦПО “Иком интелект – Хасково“:

• за придобиване на професионална квалификация;

 • Ние Ви предлагаме голям избор от професии и специалности, които може да разгледате в сайта и да си изберете

• придобиване на ключова компетентност – „Дигитална компетентност“. Ние Ви предлагаме следните обучения:

 • ”Компютърна грамотност и информационни технологии ”
 • ” Работа с Соrel Draw – Компютърна графика ”
 • Въведение в Photoshop – Графичен дизайн”
 • Въведение в AutoCAD
  За ключова компетентност „Общуване на чужди езици“;
 • английски език, немски език, руски език, турски език

За обучени по професионално направление:

Следва:

• подаване на заявление по образец в Бюрото по труда или по електронен път в сайта на  Агенцията по заетостта
•  подгответе си копие на дипломата за средно образование, (ако кандидатствате и за двете възможности – ще Ви трябват две копия на дипломата).
•  лична карта.

Не се изисква съгласие от работодател, нито да бъде предоставяно копие на трудовия договор на лицето. След приключване на приема на документи, разглеждането на кандидатурите се извършва по реда на тяхното подаване – т.е. първите кандидатствали са разглеждани първи.

Кой може да кандидатства?
• да имат завършено средно образование;
• да работят на трудов договор към частна фирма – няма изискване за това на колко часа да бъде осигурявано лицето;
• да не се кандидатства за компетенция, която лицето вече притежава: т.е., ако лицето е изучавало английски език по подобна програма, е възможно да не бъде одобрено за изучаване на същия чужд език; ако има завършено икономическо образование, е възможно да не бъде одобрено за изучаване на определени икономически специалности.

Няма изискване към кандидатите, свързано с размера на получавания по договор доход или внасяните осигуровки. Няма посочен минимален или максимален праг за възрастта на кандидатите. Няма ограничение, което да попречи на лице с увреждане да кандидатства, ако същото отговаря на посочените от Агенцията по Заетостта изисквания.

Кой не може да кандидатства

За обучение с ваучери не може да кандидатстват лица, които са държавни служители или работят само на граждански договор.

Процедура за записване

След като бъдат одобрени за получаване на ваучер за обучение, на лицата се издава уведомление за курса, за който са кандидатствали, като от Бюрото по труда се обаждат, за да информират за това. От този момент тече 5 дневен срок в  който  трябва да отидете до  Бюрото по труда и  да си получите УВЕДОМЛЕНИЕТО /лист , разделен на две части – в горната  част е посочено за каква професия или ключова компетентност сте одобрен, а долната част трябва да се попълни  от  ЦПО “Иком интелект – Хасково”.

Ние попълваме долната част на документа, като задължително. След това попълненото уведомление трябва да се върне в Бюрото по труда в рамките на 30 дни от получаването на ваучера. Своя ваучер за обучение лицето може да получи не по-рано от 7 дни преди началната дата на курса. (Например, ако курсът започва на 10.10., ваучера може да бъде издаден в периода 04.10 – 09.10 включително.)

Обучение
Кандидатът има на разположение срок от 30 календарни дни от получаването на уведомлението, за да се запише на курс в ЦПО “Иком интелект – Хасково“. В края на този 30-дневен срок той трябва:
• да се е записал за избрания курс ;
• ако не се е записал за курс, да отиде в Бюрото по труда да си удължи срока на уведомлението с още 30 дни. Ако 30-те дни срок на валидност на Уведомлението изтекат, но кандидатът не се е записал за курс или не е удължил уведомлението, той губи правото си на ваучер за безплатно обучение.
След стартиране на обучението в ЦПО “Иком интелект – Хасково“, има условия, с които всеки курсист трябва да се съобрази:
• всеки курсист трябва да се яви на окончателните изпити, организирани от ЦПО “Иком интелект – Хасково“ при приключване на курса. Ако по време на обучението курсистът загуби или смени работното си място, обучението продължава без промяна. Важно е единствено до издаването на ваучера той да е на трудов договор в частна фирма. Той обаче трябва обаче да уведоми Дирекция Бюро по труда, където е кандидатствал за ваучер, за настъпилата промяна.

За допълнителна информация или при въпроси

Пишете ни тук!

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.