Организация на обучението

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.

Продължителността на обучението е  до 5 месеца.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в On line обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с преподавателите от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – практическа задача

Направление: Градинарство, професия: „Озеленител“, код 622020 

  1. Специалност:  „Цветарство“, код 6220201
  2.  Специалност “Парково строителство и озеленяване“, код 6220202
Цветето е най-крехкото и най-изящното творение на природата. То е символ на човешката любов. Присъствието му доставя върховна естетическа наслада. Днес да отглеждаш и работиш с цветя е една от малкото професии, съчетаващи в себе си наука с изкуство. Цветарство, като част от градинарството включва – размножаване на цветята, грижа за цветята, цветята – естетика и хоби, цветята у дома и в градината, цветята и сезоните, изработката и оформянето на икебани с интересни природни форми(клонки, камъни, миди, мъхове) както и от плодове и зеленчуци.
Озеленяването, като част от градинарството, включва оформяне на градини и паркове чрез съобразено с техническите изисквания засаждане на тревни площи, дървета, храсти, многогодишни тревисти растения и цветя. Озеленителите създават всякакви външни съоръжения, от домашни градини, тераси и паркове през игрища и спортни площадки до острови за пешеходци на големи улици и булеварди, извършват озеленявания покрай пътища и в пешеходни зони.Те също павират пътищата и площадите на съответните съоръжения, строят стълбища, сухо иззидани стени, огради и шумозащитни стени. Освен това те озеленяват покриви и фасади. Също допринасят за опазването на околната среда и природата, като рекултивират сметища и кариери за чакъл.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.