ВИЕ СТЕ ТВОРЕЦ ПО ПРИРОДА И СТЕ РЕШИЛИ 
ДА РАЗВИЕТЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАТЕ ТАЛАНТА СИ?
  Изберете една нова, модерна и безкрайно интересна професия, предложена в обучението по специалност “Графичен дизайн”.

Специалността е насочена към хора, които желаят да придобият професия „Графичен дизайнер” – III кв. степен. Формата на обучение – насърчава съчетава­нето на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – битови и професионални.

Организация на обучението
   Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.

Продължителността на обучението е 7 месеца.

 Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в On line обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели в ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – защита на проект. Придобивате професия “Графичен Дизайнер”, специалност “Графичен дизайн” – ІІІ квалификационна степен.

Цели на обучението

Базови знания: 
Обща теория на изобразителното изкуство
Техники и изразни средства в изобразителното изкуство
Фън шуй в дизайна
Рекламата в графичния дизайн
Композиция в графичния дизайн
Цветознание – форма и цвят
Перспектива

Специализирани знания:
Компютърно създаване и обработка на изображението
Графичен уеб дизайн и реклама
Векторна компютърна графика
Тримерна графика и анимация 
Дизайн на книжно тяло
Основи на плаката
Ергономия

Компетенции:

Завършилият обучението ще може и знае следното:
Познава теорията на изкуството и естетиката
Владее композицията и цветовия подбор.
Има познания по технологията на графичните изкуства
Прилага готови програмни продукти за разработка на конкретни проекти за реклама (плакати, транспаранти, етикети, дипляни и др.)
Използва основни инструменти за работа чрез компютърни програми PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML (за WEB дизайн), 3D Max – моделиране и видеолизиране.
Умее практически да оформи портфолио.
Подбира цветове, шрифтове в художествения продукт.
Проектира и изработва различни медийни продукти (печатни материали, брошури, листовки и др.)
Има познания за организиране и управление на малък бизнес.

Да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност.
Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете.
Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения.
Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.