Английски език

Курсовете продължават около 6 месеца – 300 учебни часа. Предлаганите нива са A1, A2, B1 и B2, като програмата изисква преминаването на 3 нива. Така курсистите имат две възможности:

  1. Начало от ниво A1 (начинаещи) и преминаване на нива A1, A2 и B1.
  2. Начало от ниво А2 (средно напреднали) и преминаване на нива A2, B1 и B2

По време на обучението в ЦПО “Иком интелект – Хасково” ще разполагате с оригинални учебни помагала, който ще запазите и ползвате за възстановяване на вашите знания след време.

Немски език

Курсовете продължават около 6 месеца – 300 учебни часа. Предлаганите нива са A1, A2, B1 и B2, като програмата изисква преминаването на 3 нива. Така курсистите имат две възможности:

  1. Начало от ниво A1 (начинаещи) и преминаване на нива A1, A2 и B1.
  2. Начало от ниво А2 (средно напреднали) и преминаване на нива A2, B1 и B2

По време на обучението в ЦПО “Иком интелект – Хасково” ще разполагате с оригинални учебни помагала, който ще запазите и ползвате за възстановяване на вашите знания след време.

Руски език

Курсовете продължават около 6 месеца – 300 учебни часа. Предлаганите нива са A1, A2, B1 и B2, като програмата изисква преминаването на 3 нива. Така курсистите имат две възможности:

  1. Начало от ниво A1 (начинаещи) и преминаване на нива A1, A2 и B1.
  2. Начало от ниво А2 (средно напреднали) и преминаване на нива A2, B1 и B2

По време на обучението в ЦПО “Иком интелект – Хасково” ще разполагате с оригинални учебни помагала, който ще запазите и ползвате за възстановяване на вашите знания след време.

Турски език

Курсовете продължават около 6 месеца – 300 учебни часа. Предлаганите нива са A1, A2, B1 и B2, като програмата изисква преминаването на 3 нива. Така курсистите имат две възможности:

  1. Начало от ниво A1 (начинаещи) и преминаване на нива A1, A2 и B1.

По време на обучението в ЦПО “Иком интелект – Хасково” ще разполагате с оригинални учебни помагала, който ще запазите и ползвате за възстановяване на вашите знания след време.