Център за професионално обучение „Иком интелект – Хасково“ е част професионални центрове и колежи – „ИКОМ ИНТЕЛЕКТ“. 24-годишният ни опит в областта на професионалната подготовка и колежанското образование гарантират съвременно и качествено обучение за Вас.

Центърът предлага  професионално обучение по  над 30 специалности, както и квалификации в областта на езиковите и дигитални компетентности. В  сътрудничество с центровете от веригата „Иком интелект“ можем да Ви предложим повече от 60 специалности от различни професии. За тези от Вас, които желаят да направят следващата стъпка в образователното си равнище, Колежът и договорите ни с ВУЗ-ове дават възможност да продължите обучението си до Бакалавърска степен.

Осъществяваме обучение по заявки на фирми и организации в областта на предприемачеството, рекламата, бизнескомуникациите, организация и управление на фирма, управление на малкия и средния бизнес и др.

Стратегията на Европейския съюз за Учене през целия живот е в основата на нашата мисия.

Независимо на каква възраст сте и с какво образование сте, винаги имате възможност да подобрите Вашето личностно и професионално развитие. Във всеки един етап от живота Ви можете да решите да овладеете дадена професия, която ще бъде и Ваше хоби, ще подобри начина Ви на живот и ще открие пред Вас нови неподозирани възможности.

Развитието на комуникациите и Интернет отвори пред човечеството врати към всяка една точка на света. Владеенето на чужди езици  стана необходимост. Работата с мобилна и компютърна техника – част от ежедневието ни. Животът ни изправя пред предизвикателството на новите технологии и за да сме в крак с времето, се налага да следваме мъдростта на народа: „Човек се учи цял живот“!

Целите на центъра са:
  • Насърчаване развитието на хората във всяка една възраст и активното им участие в дейности, свързани с културния и социалния живот;
  • Развитие на предприемачески умения у обучаемите за тяхното по-добро реализиране на пазара на труда, както и за формиране по-добра бизнес среда в областта на малкия и средния бизнес;
  • Провеждане на информационни кампании, семинари, насочени към разширяване на знанията;
  • Повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение;
  • Поощряване на професиолното развитие и на хора в неравностойно положение;
  • Подпомагане на социалната интеграция и личностната и професионална реализация;
  • Утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество;
  • Провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.