Колеж

Снимка на нашите студентиВ колежа се приемат лица със завършено средно образование. Обучението е със срок до две години. След завършването си, колежаните получават Свидетелство за професионална квалификация IV степен по Европейската квалификационна рамка, което им дава право да заемат ръководни длъжности в различните области на икономиката, знания и самочувствие да предприемат собствен бизнес или възможност да продължат обучението си  още 2 години в бакалавърските програми  на университетите, с които имаме сключени договори.

Възможност  за продължение на обучението в Академични бакалавърски програми :

2(1) уч. година в Колеж „Иком интелект“ + 2 учебни години във ВУЗ ! Ето как:

Степен за висше образование „бакалавър” можете да получите, след завършване на Колеж „Иком интелет“” и продължаващо обучение във висшите училища, с които колежа поддържа договорни отношения :

 Бургаски Свободен Университет  /Хасково, Бургас/ http://www.bfu.bg/bg
•  Нов Български Университет  /София, Пловдив, Варна/
Условия за продължаване на обучението за степен „Академичен бакалавър“: ТОП тест на НБУ – 35 точки  http://www.nbu.bg

•  Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“   /Варна, София/   http://www.vfu.bg

•  Висше училище по сигурност и икономика /Хасково, Пловдивhttp://cea.bg/

•  ВУЗК /Висше училище „Земеделски колеж“/   Пловдив  http://www.agricollege.com/

•  Висше училище по застраховане и финанси  София http://www.vuzf.bg/
   Възможност  за продължение на обучението в Професионални бакалавърски програми :
МТМ /Висше училище по Мениджмът, Търговия и    Маркетинг/ /София, Велико Търново/  http://www.mtmcollege.org

Европейски Колеж по Икономика и Управление    /Пловдив, София/   http://www.ecem.org

                                         Вижте всички условия за записване на този линк

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.