Компютърни курсове

НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Курсът по “Начална компютърна грамотност” включва изучаване на WindowsInternetMS Word и MS Excel.

По време на обучението курсистите, ще бъдат запознати със средата  Windows. Ще създават папки, където, ще съхраняват файлове, ще се научат да инсталират програми и да ги деинсталират правилно.

Обучението по Internet помага на курсистите да се ориентират по-лесно в Интернет средата, работа с браузъри, създаване на поща, регистриране в социалните мрежи и работа с тях, техники на търсене и използване на информация от всякакъв род, в Интернет мрежата.

          MS Word е програма за  писане и оформяне на текстове, официални документи, създаване на таблици и диаграми, разпечатване.

          MS Excel е програма, която улеснява извършването на аритметични действия, финансови функции, диаграми. Познаването й дава възможност лесно да следите семейни разходи, да изчислявате лихвите, да подготвяте финансови отчети и да ги вмъквате в различни документи. Извършване на различни счетоводни операции.

Обучението включва упражнения и примери с цел усвояване на практически знания и тяхното прилагане в различни житейски ситуации.

Форма на обучение:
Индивидуална, груповa, дистанционна
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.
Срок на обучението:

Цена:

Продължителност:                    Група:                      Цена:

30 уч.ч. – кратък курс                5-7 човека                   90 лв.         

50 уч.ч. – пълен курс                  5-7 човека                   140 лв.

 30 уч.ч. – кратък курс              индивидуално               120 лв.

50 уч.ч. – пълен курс                индивидуално              180 лв.

 30 уч.ч. – кратък курс               10 -12 човека                70 лв.

50 уч.ч. – пълен курс                 10 – 12 човека               120 лв
Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“

След завършване на обучението след положен държавен изпит се издава свидетелство за професионална квалификация „Ресторантьор“. Обучението се провежда по график, удобен за обучаемите.

Всеки обучаем получава документ на Министерството на образованието за преминалото обучение – Удостоверение (част от професията) за „Оператор на компютър“.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.