Контакти

Свържете се с нас

Потърсете отговор на Вашите въпроси. Заповядайте на място!

Посетете ни на адрес:

6300 Хасково

ул."Скопие" 1

Телефони за контакти

0889/ 87 90 80

Електронна поща

cpo_ecom@abv.bg