Курсове по счетоводство

КУРС “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Ако вече работите по специалността, но нямате документ за професионална квалификация, можете да  започнете обучение в съкратен формат за придобиване на професионална квалификация.

След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Форма на обучение:
Индивидуална, дистанционна
Срок на обучението: подготовка за Държавен изпит.

Цена: – 750 лв. индивидуално обучение

Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“ и лицензирана база за практическите занятия.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.