Курсове по счетоводство


КУРС “ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Искате да се научите да водите счетоводството на своята фирма съвсем сами или може би искате да придобиете нова квалификация?
Започнете стъпка по стъпка, запишете оперативно счетоводство за начинаещи, придобийте знания и умения как да водите текущото счетоводство и да приключвате финансовата година.

Ние Ви предлагаме пълен лекционен материал, качен на нашата платформа, който Вие можете да четете в удобно за Вас време.
Фокусът на присъствената част с преподавател е практиката. Ще решавате задачи и практически казуси, които ще бъдат разисквани както с лектора, така и с останалите участници в курса.
Какви знания  и умения ще усвоите:
*Да се прилагат комплексно изучените общо теоретични, специални и специализирани икономически знания при изграждането на финансово – счетоводните системи в частните фирми
*Да се познават едностранното и двустранното счетоводство, отразяването и движението на средствата и източниците на тяхното формиране
*Да се организират счетоводната, финансовата дейност и вътрешния финансов контрол в предприятието. Осъществяване на счетоводния процес в неговата пълна завършеност
*Да се изграждат и анализират финансовите отчети на предприятието. Съблюдаване на нормативите за контрол върху финансовите средства на предприятието
*Какво ще научите на теория:
*Обща теория на счетоводството
*Счетоводство на предприятието
*Метод на счетоводството
*Сметкоплан
Какво ще научите на практика:
*Обучение на счетоводен софтуер работа с електронни таблици за изготвяне на финансови документи
*Контиране на документи
*Справка – декларация по ДДС
*Завеждане и приключване на счетоводни сметки
*Счетоводно приключване на данъчен период
*Годишно счетоводно приключване
*Изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори

Форма на обучение:
Индивидуална, дистанционна, дневна

Срок на обучението: индивидуален план, който се изготвя при стартиране на обучението

Цена: 900 лв.
След завършване на обучението след положен държавен изпит се издава свидетелство за професионална квалификация „Оперативно счетоводство“. При желание се издава безплатно и Europass certificate за професията на английски език.
Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“ и лицензирана база за практическите занятия.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.