Организация на обучението
   Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.Продължителността на обучението е 2 месеца.Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в електронно обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – практическа задача. Придобивате професия “Оператор на компютър”, специалност “Текстообработване” – І квалификационна степен.

Професия „Оператор на компютър“, код 482030, специалност „Текстообработване“, първа степен на професионална квалификация

 Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи.

Обучението  включва:

  • подготовка и оформяне на текстови документи
  • работа с електронни таблици и бази данни
  • подготовка и представяне на презентации
  • делова кореспонденция
Професионална реализация

Придобилите професионална квалификация по специалността “Текстообработване”, могат да намерят реализиация  в областта на офис дейностите , като

  • Офис асистент
  • Офис мениджър
  • Секретар

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.