Предстоящи обучения

Курс за начинаещи или с начални знания по Corel Draw

Corel Draw създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, уеб и други медии. Тук вие ще се научите да работите с богатата палитра от цветове, много интересни инстументи , ефекти и много други. Програмата е широко разпространена при създаването на лога, плакати, брошури,календари, табели, визитки, опаковки и много други. Тя е лесна за използване, като дава отлични резултати. Ще се научите на вграждане и трасиране на разтерни изображения, да оформяте графичен текст, както и да подготвяте създаденото за печат и друго.
Изучава се следното:

1. Графични системи и дизайнeрски техники и въведение в Corel Draw.
2. Компоненти на работния екран. Панел с инструменти.
3. Работа с криви и обектите.
4. Работа с текст.
5. Интерактивни ефекти.
6. Отпечатване на графики.

 

Предстоящи обучения Иком интелект Хасково
Форма на обучение: Индивидуална, групова Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график. Срок на обучението: 30 ас.ч. Цена: 190 лв. за група от 5-7 човека, индивидуално – по договаряне След завършване на обучението се издава Удостоверение на МОН за професионална квалификация  по част от професията „Графичен дизайнер“. Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“

Курс за начинаещи или с начални знания по Adobe Photoshop

Adobe Photoshop е професионална програма за обработка на растерна графика . Photoshop позволява редакция на сканирани и цифрово заснети графични материали в реално време чрез набор от инструменти. Тук ще се научите да създавате и обработвате снимки, фото-колажи, календари, картини, да създавате графики, скици, карти и други изображения. Създадените с програмата изображения могат да имат висока резолюция, посредством многослоен монтаж. Ще се научите да работите със слоеве, да трасирате файлове и още.

Изучава се следното:

Изучава се следното:

1. Въведение в PhotoShop
2. Компоненти на работния екран. Панел с инструменти.
3. Работа със слоеве.
4. Работа с текст
5. Ефекти и филтри.
6. Маски и канали.

Обучение Photoshop Иком интелект Хасково
Форма на обучение: Индивидуална, груповa Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график. Срок на обучението: 30 ас.ч. Цена: 210 лв. за група от 5-7 човека, индивидуално – по договаряне След завършване на обучението се издава Удостоверение на МОН за професионална квалификация  по част от професията „Графичен дизайнер“. Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“

Графичен дизайн

Бакалавърски програми Дизайнер Иком интлекет
Курс по фотошоп

Резултатът от труда на графичните дизайнери се отразява директно върху обществото, тъй като те осъществяват визуалната комуникация на идеи и концепции в социалната среда.

Ако се огледаме в градския пейзаж, докато пътуваме извън града навсякъде ще видим продукти на графични дизайнери – билборд реклами, табели, флаери, афиши, книги, опаковки и други. Градската среда се изменя не само от труда на архитектите, но и от уменията на „визуалните комуникатори“. Когато посетим друга държава, често усещането за различни място се засилва, именно от различната градска среда – оформлението на рекламни пана, упътващи табели.

Можем да приемем, че резултатите от работата на графичните дизайнери са не само естетични, но и образователни.

В първия семестър от курса ще бъдете въведени в основите на дизайна и цветознанието, растерната и векторната графика и ще започнете да работите с дизайн програмите на Adobe – Illustrator, Photoshop и Indesign. Ще имате индивидуален проект, по който да работите под напътствията на лектор, както и задачи за домашно и упражнение в час.

През втория семестър ще задълбочите практическите си познания по изграждане на собствени шрифтове и лога, дизайн за мобилни приложения, принт и уеб реклама. В края на втория семестър ще имате и проект, който ще Ви помогне да вникнете в ежедневния процес на екип графични дизайнери, работещи в рекламна агенция.

 Графичен дизайн” е бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в колеж „Иком интелект”, а при желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗове, с които Колежът има сключени договори.

Повече информация за обучението на: http://ecomintellect.com/specialnosti/dizain/grafichen-dizain/grafichen-dizain.htm

Място на провеждане: Център за професионално обучение „Иком Интелект – Хасково“ и лицензирана база за практическите занятия.

Интериорен дизайн

Ако имате усещане за естетика, 
хармония, красота в бита и жизнената среда, 
АКО ВИ РАДВА УСМИВКАТА НА ДОВОЛНИЯ КЛИЕНТ, ВПЕЧАТЛЕН ОТ ВАШИЯ ТАЛАНТ, ТО НЕПРЕМЕННО ИЗБЕРЕТЕ  професия ДИЗАЙНЕР!

Специалноста е насочена към хора, завършили вече средното си образование, които желаят да придобият професия „Дизайнер” – III кв. степен, специалност. Формата на обучение – задочна, индивидуална и дистанционна насърчава съчетава­нето на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – лични и професионални.

Цели на обучението:

   Да предостави знания за художествения процес, графичното и пространственото оформление на интериора и екстериора.

Компетенции за специалност „Интериорен дизайн”: 

Завършилият Колежа може:
Да разчита и използва техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативните документи за използвания програмен инструментариум.
Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи, за моделиране и видеолизиране: PhotoShop, CorelDraw, InDesign, Adobe Illustrator, Flash, HTML (за WEB дизайн), 3D Max.
Да използва програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента.
Да работи с приложен софтуер, с антивирусни пакети и архивиращи програми.
Да построява композиции с форми от различни категории.
Правилно да прилага правилата в ергономията при изготвяне на идейните проекти.
Да дефинира видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране.
В текущите си задачи да прилага Законите за създаване на хармонични произведения при организирането на двуизмерното и триизмерното пространство.

 Интериорен дизайн” е бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в колеж „Иком интелект”, а при желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗове, с които Колежът има сключени договори:

Предприемачество и мениджмънт

Стопанско управление и бизнесадминистрация
Бакалавърска програма, в която първите две години се обучавате в Колеж „Иком Интелект”, а при желание от Ваша страна продължавате за степен бакалавър във всички частни и държавни висши учебни заведения (2 години Колеж + 2 години ВУЗ)

Искате в бъдеще да развивате собствен бизнес,да ръководите фирма..?

   Тази професия Ви позволява:
Както да създадете и ръководите своя собствена фирма, така и да бъдете ръководител на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работите като специалисти в големи компании;
Да работите в екип, да изявявате лидерските си умения, да опознаете пазара, да рекламирате успешно и да управлявате финансите си, като използвате съвременни технологични средства и нови информационни продукти;
Да използвате Английския език в бизнес контактите и преговорите.

Специалността е насочена към хора, желаещи да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на икономиката, които са току-що завършили средното си образование и към вече утвърдили се, работещи хора, защото формата на обучение – задочна, индивидуална и дистанционна. Насърчава съчетаването на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – битови и професионални.

В това направление имате няколко възможности за бакалавърски прогарми. Прочетете тук!

Системен програмист

     Обучението в Колеж „Иком Интелект” е до две години. Формите на обучение (задочно, индивидуално или дистанционно). При желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗ – Бургаски Свободен университет,
Запознайте се с подробностите от тук!
От тази година обучението на програмистите включва нов курс – Защита на информацията в компютърни системи.

   Обучението по специалност „Системен програмист”  е с държавна акредитация на Национална агенция за акредитация..
    Специалността е насочена към хора, завършили средното си образование, които желаят да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на системното  програмиране.

Компютърни техники и технологии


   Обучението в Колеж „Иком Интелект”  в специалност „Компютърни мрежи”  е до две години. Формите на обучение (задочно, индивидуално или дистанционно) e до две години. При желание от Ваша страна можете да продължите за степен бакалавър във ВУЗ.
  В рамките на обучението може да се включит в актуалния ни курс –  Защита на информацията в компютърни системи

   Обучението по специалност „Компютърни мрежи”  е с държавна акредитация на Министерството на образованието и науката.
    Специалността е насочена към хора, завършили средното си образование, които желаят да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на компютърните техники и технологии.

Подробности за бакалавърските програми  в направлението.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.