Специалности и продължаващо обучение Колеж

 

  1. Фирмен мениджър  – Бакалавърски програми

  2. Проектант на компютърни мрежиБакалавърски програми

  3. Системен програмист – Бакалавърски програми

  4. Графичен дизайнБакалавърски програми

Специалности към Център за професионално обучение -Хасково

направление професия специалност степен на проф.квал.
 1, 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти  213070 Графичен дизайнер

 

 2130701  Графичен дизайн  ІІІ кв.ст.
 2  Счетоводство и данъчно облагане  344030

Оперативен счетоводител

 3440301

Оперативно счетоводство

 ІІІ кв.ст.
 3  344 Счетоводство и данъчно облагане  344020 Данъчен и митнически посредник  3440201 Митническа и данъчна администрация   ІІІ кв.ст.
 4  344 Счетоводство и данъчно облагане  344020 Данъчен и митнически посредник  3440202 Митническо и данъчно обслужване   ІІ кв.ст.
 5 345 Администрация и управление  345050 Сътрудник в малък и среден бизнес  3450501 Малък и среден бизнес  ІІІ кв.ст.
  214 Дизайн  2140108 Дизайнер 2140108 Моден дизайн ІІІ кв.ст.
 6 482 Приложна информатика  482030 Оператор на компютър  4820301 Текстообработване  І кв.ст.
 7 523 Електроника и автоматизация  523090 Програмис  5230901 Програмно осигуряване  ІІ кв.ст.
 8 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар – сладкар  5410301 Производство на хляб и хлебни изделия  ІІ кв.ст.
 9 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар – сладкар 5410302 Производство на сладкарски изделия ІІ кв.ст.
 10 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар – сладкар 5410303 Декорация на сладкарски изделия ІІ кв.ст.
 11 542 Производствени  технологии –  текстил, облекло,  обувки и кожи  542110 Шивач  5421101 Шивачество  ІІ кв.ст.
 12 582 Строителство    582040 Строител –  монтажник  5820401

Стоманобетонни конструкции

 ІІ кв.ст.
 13 582 Строителство 582040 Строител –  монтажник  5820402

Метални конструкции

 ІІ кв.ст.
 14 582 Строителство 582040 Строител –  монтажник 5820403

Сухо строителство

ІІ кв.ст.
 15 582 Строителство 582040 Строител –  монтажник 5820404

Дограма и стъклопоставяне

ІІ кв.ст.
 16 582 Строителство 582040 Строител –  монтажник 5820405

Изолации в строителството

ІІ кв.ст.
 17 582 Строителство 582080  Помощник в строителството 5820801

Основни и довършителни работи

І кв.ст.
 18 621

Растениевъдство и животновъдство

621060

Фермер

6210601

Земеделец

 ІІ кв.ст.
 19 621

Растениевъдство и животновъдство

621060

Фермер

6210602

Производител на селскостопанска продукция

 ІІІ кв.ст.
 20  622 Градинарство (паркове и градини)  622020 Озеленител 6220201 Цветарство

ІІ кв.ст.

 21  622 Градинарство (паркове и градини) 622020 Озеленител 6220202 Парково строителство и озеленяване

ІІ кв.ст.

 22 762 Социална работа и консултиране 762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на деца

ІІ кв.ст.

 23 762 Социална работа и консултиране 762040 Социален асистент 7620401 Подпомагане на възрастни

ІІ кв.ст.

 24 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 811010 Хотелиер 8110101 Организация  на хотелиерството

ІІІ кв.ст.

 25 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 811030 Камериер 8110301 Хотелиерство

І кв.ст.

 26 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 811070 Готвач 8110701  Производство на кулинарни изделия и напитки

ІІ кв.ст.

 27 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 811080 Севитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене

ІІ кв.ст.

 28 812 Пътувания, туризъм и свободно време 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване

ІІІ кв.ст.

 29 812 Пътувания, туризъм и свободно време 812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация

ІІІ кв.ст.

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.