Организация на учебния процес

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.

Продължителността на обучението е  до 5 месеца.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в електронна обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с преподавателите от ЦПО „Иком интелект – Хасково“.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – практическа задача.

Професия „Хлебар-сладкар“, код 541030

  1. Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, ІІ (втора) степен на професионална квалификация
  2. Специалност „Производство на сладкарски изделия“, ІІ (втора) степен на професионална квалификация
  3. Специалност „Декорация на сладкарски изделия“, ІІ (втора) степен на професионална квалификация

„Хлебар-сладкар“ е една от най-търсените професии в хранителният бизнес. С още по-голяма тежест са специалистите, който съчетават двете най-търсени професии – готвач и хлебар- сладкар.

Хлебар- сладкарят  трябва да умее да съчетава в себе си изкуството на кулинара с естетическият вкус и познаване на съвременните тенденции  в технологията на производството на хлебни и сладкарски изделия  , да познава новият инвентар необходим в сладкарството и хлебарството , да познава  санитарните и хигиенни изисквания и нормите и стандартите на производство .

Хлебопроизводството и сладкарството са професии, които винаги ще бъдат търсене и ценени във всяка точка на света. С придобиването на професионална квалификация по някоя от тези специалности пред Вас се отварят  много възможности за реализация. Превърнете Вашето хоби в професия!

През месец март 2023 година стартира обучение по професия "Оперативен счетоводител".  обучението ще бъде в рамките на 200 учебни часа.

Завършилите обучението ще получат докимент на МНО. За повече информация се обадете на телефон 0889879080.