Професия “Аниматор”, код 812040, специалност “Туристическа анимация”, ІІІ (трета) степен на професионална квалификация

Посреща и придружава туристи и туристически групи, грижи се за тяхното настаняване и програма, осигурява им развлечения. Изнася познавателни лекции и беседи във връзка с посещаваните туристически обекти.

Аниматорът  отговаря  за планирането, разгласяването  и провеждането  на  анимационните  програми  в  туристически  обекти,  като  въвлича,  мотивира,  участва  и  подпомага  участието  на  туристите  в  тези  програми.  Говори  на  достъпен и разбираем за повечето туристи език и с дейността си допринася за  активно и разнообразно прекарване на свободното време на туристите, като ги  насърчава и стимулира да го оползотворяват според предпочитанията си.

Организация на обучението

Тя е съобразена с възможностите за обучаемите.
Предвид дневната ангажираност на курсистите най-подходяща форма е комбинираната – вечерно със  съботно-неделно обучение.
Продължителността на обучението е 7 месеца.

Цялата учебна документация и учебни помагала се предлагат в On line обучение. По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели от ЦПО”Иком интелект – Хасково”.

Обучението приключва с държавен изпит, който се провежда в две части: по теория (писмен) и по практика – практическа задача за съответната специалност.

Професия “Екскурзовод” , код 812030 , специалност “Екскурзоводско обслужване”, ІІІ (трета) степен на професионална квалификация

ВИЕ СТЕ ОБЩИТЕЛНА НАТУРА, ВЛАДЕЕТЕ ПОНЕ ЕДИН ЗАПАДЕН ЕЗИК И ЖЕЛАЕТЕ ДА 
РАБОТИТЕ В ОБЛАСТ, В КОЯТО МОЖЕТЕ ДА ПЕЧЕЛИТЕ И НОВИ ПРИЯТЕЛИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА!
  Екскурзоводството е професия за комуникативни хора. Дава шанс за общуване и непрекъснато опознаване на места, традиции, нрави и хора.

Екскурзоводството е професия най вече за любопитните, но като всяка професия има и много задължения. Екскурзоводът трябва да съдейства за трансфера на туристите – да ги посреща и изпраща. Трябва да ги заведе до определения от туроператора хотел и да ги настани. Той може да има и ангажименти по организиране на групата при храненето в ресторанта. Екскурзоводът придружава туристите по маршрута до определените в програмата на маршрута обекти, с тях е при панорамните обиколки на населеното място, което посещават.
Беседите при посещения на туристически обекти са едно от основните задължения на екскурзовода. Той трябва да знае какво е управлението на страната и нейния обществено-политически живот, да познава историята и археологията, културата и изкуството, география, архитектура, природни забележителности, флора, фауна.
Колкото по-добър си в професията и притежаваш широка обща култура, толкова по-лесно ще е издигането на работното място