Available courses

Иком Интелект  чрез своите учебни методи и екип от професионалисти ще съчетае вашия талант и знания с теория и практика в областта на дизайна.

Това включва:

 Оформяне и създаване на различни художествени и медийни продукти. Подготовка на компетентни висококвалифицирани специалисти, които творят в динамичната среда на медийния и графичен дизайн. 

Знания за художествения процес, графичното и пространственото оформление на интериора и екстериора. Планиран и проектиране на интериорни решения по задание.


Тази професия Ви позволява: 
• Както да създадете и ръководите своя собствена фирма, така и да бъдете ръководител на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работите като специалисти в големи компании; 
• Да работите в екип, да изявявате лидерските си умения, да опознаете пазара, да рекламирате успешно и да управлявате финансите си, като използвате съвременни технологични средства и нови информационни продукти; 

Специалността е насочена към хора, желаещи да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на икономиката, които са току-що завършили средното си образование и към вече утвърдили се, работещи хора, защото формата на обучение – задочнаиндивидуална и дистанционна насърчава съчетаването на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – битови и професионални.

На какво ще се научите:

• изграждате и администрирате компютърна мрежа; 
• поддържате и актуализирате системния и потребителски софтуер; 
• осъществявате мониторинг на хардуера и своевременен ъпгрейд; 
• ползвате с лекота компютърния английски език
• ще знаете основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с другите области на бизнеса;ще владеете и ще можете професионално да използвате съвременните информационни технологии; 
• ще можете да програмирате и създавате интерактивен WEB дизайн 
• осъществявате задълбочени анализи и да разкривате нови пазарни ниши на фирмата 
• ще знаете и спазвате нормите за професионална етика, естетика и морал на съвременния компютърен специалист.

   По време на Вашето обучение ще имате непрекъсната връзка с нашите преподаватели. (Колежът работи с висококвалифицирани специалисти от практиката и преподаватели във ВУЗ.) Така се създава една непрекъсната дискусия в сферата на малкия и среден бизнес в България, раждат се идеи и се обсъждат възможните пътища за реализацията им.

Започнете стъпка по стъпка:

Запишете оперативно счетоводство за начинаещи, придобийте знания и умения как да водите текущото счетоводство и да приключвате финансовата година.

Ние Ви предлагаме пълен лекционен материал, качен на нашата платформа, който Вие можете да четете в удобно за Вас време.
Фокусът на присъствената част с преподавател е практиката. Ще решавате задачи и практически казуси, които ще бъдат разисквани както с лектора, така и с останалите участници в курса.